160 frikirkepræster blev ’isoleret’ på Ærø

Halvandet døgn på Ærø gav ro og tid til at præster og ledere kunne lytte og networke.Den 9.-10. november holdt Frikirkenet sin årlige lederkonference. I håb om at give god tid til fællesskab og networking var konferencen henlagt til Ærø.

Formand for Frikirkenet, Tonny Jakobsen, fremlagde næste års planer. Bag ham ses et udsnit af koordinationsgruppen (fra venstre): Claus Bækgaard, Poul Kirk, Johannes Hansen og Lars Bo Olesen.

Ved de tidligere konferencer i
paraplyorganisationens levetid, havde man oplevet, at mange kom og gik. Men den tendens ville man gerne vende.
– Jeg foreslog, at vi isolerede os på en øde ø, sagde Domino-redaktør Poul Kirk, der glædede sig over, at 160 frikirkepræster havde fundet vej til Ærø.

Styr på økonomien

Et af de store emner på sidste års generalforsamling var en kontingentforøgelse, der skulle sikre økonomien for netværkets månedsblad Domino. På dette års generalforsamling kunne en tilfreds redaktør, Poul Kirk, fremlægge et regnskab med et overskud på 38.000 kr.
– Situationen er vendt, sagde Poul Kirk, da han fremlagde et budget for 2008, der med et forsigtigt skøn viste overskud.
Formand for Frikirkenet, Tonny Jakobsen, løftede sløret for nogle af planerne for det nye år. Her ønsker man blandt andet at udbrede kendskabet til frikirker i landets folkeskoler samt at oprette en kristen ungdomsportal på internettet.

Sex, penge og magt

Konferencens undervisning tog primært udgangspunkt i kirkernes mangel på præster.Men på en workshop om etik satte Hans-Henrik Lund fra KIT og redaktør Poul Kirk fokus på, at det ikke er lige meget for vores omverden, hvordan kristne opfører sig.
Belært af sager, der de senere år hurtigt har vokset sig store i medierne, har netværket nu sat fokus på tre områder, hvor medlemskirkerne skal være særligt påpasselige. Det drejer sig om seksuelle, pengemæssige og magtmæssige forhold. I løbet af de kommende år vil Frikirkenets koordinationsgruppe præsentere nogle etiske retningslinier, som man forventer bliver overholdt i de enkelte kirker.

Næste år i Stuttgart

Under konferencen løftede netværkets koordinationsgruppe så sløret for næste års konference. Her sætter man sig på busser og kører til Stuttgart i Tyskland. Her vil man møde pastor Peter Wenz og pinsekirken Biblishe Glaubens Gemeinde, der har oplevet en vækst fra omkring 300 til godt 3000 de seneste 10-15 år.
Frikirknet er et netværk af ca. 100 frikirker foruden enkelte tilknyttede organisationer.