Kirkeskatten falder 30 øre

Medlemmer af folkekirken kan se frem til en skattelettelse i 2008, men der er ingen grund til overveje, hvad de sparede penge så skal bruges til.En gennemsnitlig kirkeskatteyder sparer nemlig beskedne 30 øre om året i forhold til 2007.
Kirkeminister Bertel Haarder vil heller ikke fokusere så meget på beløbet, men han glæder sig over, at det er lykkedes at holde skatten i ro.
– Selv om faldet i kirkeskatten er lille, beviser det i det mindste, at skattestigningerne er stoppet, også på dette område. Menighedsråd og provstiudvalg har været deres ansvar bevidst. Det er dem, der skal takkes, lyder det fra ministeren.
Kirkeskatten svinger fra 0,41 procent i Gentofte til 1,50 procent på Samsø. I gennemsnit betaler medlemmer af folkekirken i 2007 0,88 procent i kirkeskat og kan altså se frem til at spare 0,0003 procent næste år.
KP