Krise i den anglikanske kirke

VERDEN – Den Anglikanske Kirke er mere splittet over udnævnelsen af homofile præster og biskopper.

Kristine Jefferts Schori, Den Episkopale Kirke i USA.

Krisen i den verdensomspændende anglikanske kirke tiltager. Stadig flere ledere i kirken mener, at der skal afholdes et krisemøde for at drøfte de problemer, udnævnelsen af en homofil biskop i USA har skabt.
Ærkebiskopperne Peter Akinola i Nigeria og Gregory Venables i Argentina forsvarer samtidig de menigheder og bispedømmer, som i protest mod den liberale udvikling i kirken har søgt tilsyn fra konservative biskopper.
Fire bispedømmer i USA’s episkopale kirke har valgt at underlægge sig udenlandske biskopper i protest mod, at deres egen kirke støtter den homofile biskop Gene Robinson. De fastholder beslutningen, selv om kirkepræsidenten, biskop Katharine Jefferts Schori, har truet med disciplinære reaktioner.
– KPK