Kristent informations- og Videnscenter lukker

Til nytår ophører Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom (KIVIK) som en selvstændig organisation. KIVIK har siden 2001 arbejdet for at styrke dialogen mellem kristne og muslimer i Danmark. Det er bl.a. sket gennem foredrag, debatarrangementer og guidede ture i Århus-forstaden Gellerup, hvor KIVIK har til huse.
Beslutningen om lukningen kommer efter, at KIVIK’s repræsentantskab forgæves har forsøgt at rejse penge til den fortsatte drift. Det er dog meningen, at en del af aktiviteterne skal føres videre af Sudanmissionen, der også stod bag etableringen af KIVIK for seks år siden. Flytningen medfører, at KIVIK’s to medarbejdere stopper. I stedet har Sudanmissionen opslået en stilling som islamkonsulent i Århus. Den nye konsulent skal dog også informere om Sudanmissionens arbejde i Afrika.
KP