En nytænkende og effektiv troens mand

Birger Nygaard er formand for Evangelisk Alliance, som i den kommende uge forsøger at samle kristne fra forskellige kirkeretninger til bøn.Birger Nygaard er til daglig leder af missionsselskabet Aeropagos. Men ved siden af har han flere jern i ilden.
Han begyndte sin løbebane i Give i Sydjylland den 30. oktober 1959 i en søskendeflok på fem som en ”uønsket efternøler”, som han selv udtrykker det.
Opvæksten på en gård var præget af arbejdsom beskedenhed og kristelig hengivenhed. Familien havde tilknytning til IM og KFUM&K. Birger var selv engageret i det lokale KFUM&K som teenager.
Han husker og bliver stadig styrket af sit konfirmationsord: – Alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud.

Fornyelsen

Afgørende for hans store engagement i kristent arbejde var det, at han gennem den lokale sognepræst Svend Boysen som 18-årig blev involveret i den åndelige fornyelse i folkekirken i slutningen af 70’erne. Det førte også til kontakter i udlandet og andre kirker.
Efter først at have taget handelsskole, skiftede han retning og læste teologi på Århus Universitet. Bagefter tog han en Master i interkulturelle studier i Californien.
Og han uddannerr sig fortsat – p.t. er han i gang med en akademiuddannelse i ledelse.
På grund af den åndelige fornyelse, blev han først engageret i forlaget Scandinavia, hvor han i 1989 blev forlagsredaktør. Takket være sin handelsuddannelse var han også forretningsfører for Scandinavia, hvorunder Udfordringen dengang hørte.
I 1990 blev han økonomichef i Dansk Santalmission og de kommende år kom til at handle om mission i udlandet. I 1994 blev han generalsekretær Dansk Missionsråd – og viste igen sin økonomiske indstilling ved at skære udgifterne ned til et minimum. Man sagde for sjov, at han til sidst passede det før så mægtige missionsråd fra en mobiltelefon som halvtidsansat.
I 1999 blev han strategiansvarlig i Areopagos, som opstod ud af den ellers noget hensygnede Nordiske Buddhistmission, der pludselig kom til penge som jordbesider i Hong Kong.
Her arbejder han fortsat, men blev i 2000 også generalsekretær i International Association for Mission Studies og i 2004 projektudvikler for studieprocesser omkring Edinburgh 2010-initiativer, før han i 2006 blev landsleder i Areopagos i Danmark. Han er også strategiansvarlig i Areopagos internationalt.
Formandskabet i Evangelisk Alliance skyldes en fusion med Lausanne-komitéen, hvor Birger var koordinator.

Brænder for troen

Han har været med i mange andre initiativer, bl.a. var han nok hovedmanden bag oprettelsen af Dansk Oase i 1980’erne og meget andet.
Den brand, der fortsat driver Birger Nygaard, er ikke ønsket om titler, men at se en fornyet kirke af kristne mennesker, der kan fungere i en meget anderledes verden.
Han bruger gerne tid på åndelig fordybelse:
– Fordi jeg ikke kan holde ud at være kirke, hvis vi ikke bærer troens dybde og ægthed, siger han med den blanding af tænksomhed og troens ydmyghed, som præger ham.
– Vi lever i en tid med meget store bevægelser i kirken og i menneskers tilværelse generelt.
At bevare sig selv i alt dette er en livskunst, der svinger mellem villigheden til at vove og lytte til opbruddet og til hvad fremtiden bringer, siger han. Og under det hele har han ”troens enkle tillid til, at vi under alle forhold er i Guds hænder og at fremtiden er i Guds hænder”.

Ungkarlen blev gift

Først i 1999 – som 30-årig ungkarl – fandt Birger sin kone, Else Marie. Det skete den 11. november kl. 19.26 i Hasle Sognegård, husker han – og han vidste straks, at hun var den eneste ene.
Else Marie er fra Nordjylland og journalist på Kristeligt Dagblad. De har Nikoline på 12 og Peter på 5 år og bor i et rækkehus i Vanløse. Og selv om Birger er en effektiv mand, så er noget af det, der glæder ham mest at være sammen med familien, som f.eks.:
– Når min 6-årige søn er helt selvlysende af glæde over, at det er december måned og at julen nærmer sig!
Lad os håbe, han fik, hvad han ønskede sig af farmand.
Henri Nissen.