Baptister spreder sig gennem relationer

Der er masser af baptistkirker i Nordjylland. Men hvad gør Baptistkirken ved
de 16 danske kommuner, der endnu ikke har en frikirke? BAGGRUND: Knap halvdelen af alle baptistkirker ligger i Nordjylland – hele 21 ud af 50. I Hjørring kommune er der hele syv af slagsen, og Aalborg har fem.

– Det smerter mig meget, at der er steder, hvor der ikke er nogen frikirke, siger generalsekretær Jan Kornholt.

Det viser en underøgelse fra Nyhedsbrevet Søndag Morgen. Samtidig mangler hver sjette danske kommune en kirke udenfor Folkekirken.
Hvorfor klumper baptisterne sig sammen i Nordjylland, spurgte vi baptisternes ”kirkehistoriker” Bent Hylleberg, studieleder på Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT):
– Baptister fra København spredtes efter starten i 1839 over hele landet. De flyttede dels hen, hvor der var en gudelig vækkelse i forvejen – dvs. til Midtsjælland, Sydfyn og Langeland – dels til Aalborg-kanten, hvor der kun var meget lidt gudeligt røre.

Alle nyheder velkomne

Baptismen blev først udbredt på landet i det nordjyske, fortæller Hylleberg:
– Det skyldes, at ”nyheder” altid var velkomne i området ”uden for lov og ret”. Det gjaldt især nordenfjords. Længere mod syd skyldtes væksten aktiv missionsvirksomhed af ”vakte” ude på landet. I andre egne af Jylland var de lutherske vakte jo allerede veletablerede gennem herrnhuternes missionærer og de stærke jyder m.fl.
– Oftest skete det via familie- og bekendtskabs-relationer, men også ved ansættelse af svende og bønderkarle mfl., forklarer Bent Hylleberg.
Og netop den metode ligger stadig til Baptistkirken forklarer Baptistkirkens generalsekretær Jan Kornholt:
– Baptistkirker er altid blevet plantet ud fra eksisterende baptistkirker. Vi sidder ikke i en førerbunker og planlægger: Hvor mangler der en baptistkirke? Når vi planter nyt, sker det altid fra de folk, der bor på stedet, fx unge missionsivrige ægtepar.

Ikke konkurrerende

Nyhedsbrevet Søndag Morgen viste, at der stadig er 16 ud af 98 kommuner, som ikke har andre kirker end Folkekirken som tilbud til åndeligt søgende i befolkningen.
Hvad gør det ved dig, at der stadig er så mange ”huller” hvor der ikke er en frikirke?
– Det smerter mig meget, for jeg tror frikirker er en særlig type ressource, der dækker behov som ikke kan udfyldes af andre. Frikirker er ikke konkurrenter til hverken Folkekirken eller Den katolske Kirke, siger Jan Kornholt.
– Derfor vil vi meget gerne gå sammen med andre frikirker om at plante nye kirker.
Baptistkirken blev som den første frikirke i Danmark etableret i 1839, da en gruppe i København lod sig døbe i en sø ved fuld neddykkelse. I 10 år blev baptisterne forfulgt, indtil Grundloven af 5. juni 1849 gav borgere i Danmark religionsfrihed. Baptistkirken i Danmark har i dag ca. 5100 medlemmer fordelt på 50 lokale menigheder.