Selvransagelse i danske frikirker

Kun halvdelen af frikirkerne er åbne og engagerede i lokalsamfundet, viser undersøgelse. Frikirker er ikke sekter, men netop frie kirker. Alligevel kniber det med udadvendtheden, viser en ny undersøgelse fra FrikirkeNet.Den viser, at kun godt halvdelen af danske frikirker har arrangementer, der henvender sig til åndeligt interesserede, de såkaldte ”søgere”. Det er også kun ca. halvdelen af kirkerne, der er socialt engagerede i det omgivende samfund.
Undersøgelse fra det frikirkelige netværk er foretaget blandt 123 frikirkepræster og medarbejdere i november 2007. Undersøgelsen foretages hvert andet år for at dokumentere udviklingen i netværkets fire fokus-områder, der formuleres i følgende slogans: 1. Ingen står alene i tjeneste. 2. Alle ledere fostrer nye ledere. 3. Vi vil gøre søgere til disciple. 4. Vores samfund er vores ansvar.
Og det er altså på de to sidste områder, at kun halvdelen af netværkets frikirker er engagerede.

Engagerede i udlandet

Til gengæld prædikes der meget om, hvad det vil sige at efterfølge kristendommens hovedperson, Jesus Kristus. Fire ud af fem kirker siger, de prædiker om ”discipelskab”. Alligevel arbejder under halvdelen bevidst på at koble nye troende på en erfaren kristen, som kan være sparringspartner.
Samfundsengagementet er også større i udlandet end herhjemme. Hvor ca. halvdelen af frikirkerne har udadvendte arrangementer i deres kirker, er hele 80 pct. engagerede i et socialt projekt i udlandet. Og 83 pct. af kirkerne prædiker om kirkens sociale ansvar.
/sl