Kendte går ind for kristne værdier

Flere offentlige personer har tilsluttet sig det nystartede Værdipolitisk Netværk.Nyt værdipolitisk netværk samler politikere, professorer og mediefolk om kristne værdier. Blandt dem er Charlotte Dyremose (K), Peter Duetoft (S) og Peter Øhrstrøm, professor ved Aalborg Universitet.

– Det er på tide, vi får diskussionen om kristendommens praktiske konsekvenser, siger Peter Duetoft, mangeårigt medlem af Folketinget.

– Med min deltagelse i værdipolitisk netværk håber jeg at kunne sætte fokus på, at intet troende menneske kan adskille politik og religion, men at det er vigtigt, at vi formår at skelne mellem de to, f.eks. ved ikke at tage politisk patent på troen, siger MF Charlotte Dyremose.
– Det er på tide, vi får diskussionen om kristendommens praktiske konsekvenser i samfundet, og det håber jeg, det nye netværk kan bidrage til, siger Peter Duetoft, som er tidligere mangeårigt medlem af Folketinget for CD – nu socialdemokrat.
Han fortsætter:
– Forvalter vi overhovedet vor kristne arv på en fornuftig måde, og er den frygt og intolerance, der i dag præger dele af samfundet, ikke i strid med det kristne budskab? Kristendom er at komme andre mennesker i møde – ikke at lukke sig inde og være overdommer.
Et andet velkendt medlem af Værdipolitisk Netværk er professor Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet:
– I vort samfund har de kristne værdier gennem generationer været betydningsfulde i samfundsdebatten. Denne værdiforankring har gjort vort samfund til et godt og velfungerende demokrati præget af respekt og fællesskab. Sådan bør det efter min mening stadig være.

Vil inspirere
politisk tænkning

Peter Øhrstrøm er tillige medlem af Etisk Råd:
– Det kristne syn på menneskets unikke værdi, på familiens betydning samt på vort ansvar for hinanden og for naturen bør være en helt afgørende inspiration i politisk tænkning. Derfor er der al mulig grund til at glæde sig over, at værdipolitisk netværk nu er blevet oprettet som et tværpolitisk samarbejde, der vil give rum for den vigtige debat om samfundets grundlæggende værdier, slutter han.
Værdipolitisk Netværk har mærket stor interesse, siden det blev startet d. 14. april, fortæller initiativtagerne Tove Videbæk, Chr. Bjerre, Marianne Karlsmose og Svend Erik Tarp, alle fra Kristendemokraterne.
På listen over nye medlemmer står bl.a. den katolske biskop Czeslaw Kozon, formand for Kristelig Fagbevægelse Søren Fibiger Olesen og daglig leder af FrikirkeNet Poul Kirk.
Værdipolitisk Netværk holder Opstartsmøde lørdag d. 24. maj kl. 13. på Christiansborg i København.
/sl