Menighedsråd mangler unge

Færre end hvert tiende medlem af landets menighedsråd er under 40 år.Ved de senere års menighedsrådsvalg er gennemsnitsalderen for menighedsrådsmedlemmer vokset. De fleste nyvalgte er over 60 år.
Det viser en ny undersøgelse af både vælgere og valgte ved samtlige menighedsrådsvalg siden 1984. Ved sidste valg i 2004 var færre end én ud af 10 valgte under 40 år, og kun én ud af 100 var under 30 år. Det er halvt så mange som ved valget i 1984.
Det er Landsforeningen af Menighedsråd, der står bag den nye undersøgelse.
KP