Trossamfund bør få et demokrati-tjek

Hvis de er udemokratiske kan de ifølge et nyt lovforslag miste skattefradrag. Frikriker får ikke problemer, mener FrikirkeNet.Dansk Folkeparti og Ny Alliance foreslår strammere regler for godkendelse af trossamfund. Formålet er at tvinge muslimske trossamfund til at leve op til frihedsrettighederne i et demokrati.

Frikirker er demokratiske, siger Poul Kirk.

Regeringens to støttepartier fremsætter et beslutningsforslag i Folketinget, der skal forpligte de 110 godkendte trossamfund og enkeltmenigheder til at understøtte samfundets demokratiske institutioner, fremme egne medlemmers integration og håndhæve Grundlovens frihedsrettigheder. Sker det ikke, skal de fratages vielses- og begravelsesmyndighed samt mulighed for skattefradrag.
Godkendes forslaget, bliver det ikke et problem for de kristne trossamfund, vurderer Poul Kirk fra FrikirkeNet, der organiserer 100 frikirker. Kristne kirker har fungeret i demokratiet siden Grundloven:
– Det er Grundtvigs fortjeneste, at vi tilhører et fællesskab i dette samfund. Det gælder også i frikirkerne, selv om der er forskellige typer ledere, hvor nogen har meget karismatiske personligheder.
Frikirkernes vedtægter er meget forskellige, men alle er veldefinerede og ikke diktatoriske, fremhæver han.
– Langt de fleste menigheder har demokratiske vedtægter og besluttende medlemsmøder og årsmøder.

Går efter muslimerne

Naser Khader indrømmer da også over for Kristeligt Dagblad, at det er de muslimske trossamfund, han går efter med det nye forslag:
– Det er vigtigt, at man bekender sig til demokratiet, hvis man vil have del i de privilegier og rettigheder, det giver at være godkendt. Men vi vil ikke tvinge nogen til det, og man kan godt fravælge godkendelsen og alligevel fungere som trossamfund. Så må man bare undvære privilegier, for eksempel skattefordelene, siger han.
Regeringen vil først tage stilling til forslaget, når det bliver behandlet i Folketinget om nogle uger.