Akut brug for nye præster

En stor årgang af danske folkekirkepræster vil gå på pension fra cirka 2010. Ifølge Præsteforeningen vil der opstå en betydelig præstemangel i de danske folkekirker fra cirka år 2010. Det er fordi, en stor årgang af præster går på pension.

Skal kristne overlades til deres egen bibellæsning? Det afhænger af, om der bliver uddannet tilstrækkeligt med præster. Foto: cPress.

De afløses af kun små årgange. Derfor er der akut behov for at uddanne nye præster.
Det mener rektor på Dansk Bibel-Institut Børge Haahr Andersen og nævner naturligt nok DBI som en mulighed.
– DBI tilbyder en teologisk uddannelse på bachelorniveau og giver supplerende uddannelse på kandidatniveau. Vi arbejder fortløbende med at målrette uddannelsen til en tjeneste i kirken i Danmark eller i udlandet.

Spændende job

Han anbefaler teologistudiet til unge af flere grunde:
– Arbejdsmarkedet i Danmark bliver mere og mere specialiseret, men en præst arbejder med alle aldersgrupper, møder mennesker i alle livssituationer, fungerer som taler, underviser, sjælesørger, evangelist, diakon og meget andet.
– Mange akademiske uddannelser i dag er snævre og specialiserede. Teologi er derimod en mangesidig uddannelse, der spænder over Bibelen, kirkehistorien, troslæren, religion, filosofi, psykologi, missionsteologi og praktisk menighedsliv.
Nogle oplever folkekirken som splittet, stiv og gammeldags og optaget af alt andet end levende kristendom og mission, siger han.

Stor frihed

– På sogneplan er der mange steder stor frihed til at forkynde evangeliet, undervise og opbygge menigheder.
DBI blev stiftet for knap 40 år siden, og det medførte, at en stor gruppe unge fra missionske miljøer begyndte at læse teologi. DBI optager et nyt hold studerende til september 2008 og derefter hvert andet år.
Ud over DBI kan man uddanne sig til præst i Folkekirken på Menighedsfakultetet i Århus og de teologiske fakulteter i København og Århus.
/sl