Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål 1:

Flakkende i bøn

Kære Orla Lindskov
Jeg har svært ved at forstå, hvorfor jeg er så utålmodig og flakkende i min bøn om at blive helbredt. Jeg vil jo gerne være rask. Men der er ind imellem lange perioder, hvor jeg glemmer at bede om det. Mine smerter minder mig så om, at jeg skal i gang igen med bøn. Jeg lider af gigt. Hvor ville det være dejligt, hvis bønhørelsen kom øjeblikkeligt. Det var blot et lille hjertesuk.
Med venlig hilsen
A.K.

Svar 1:

Fasthold dine bønneønsker

Kære A.K.
Jeg kan godt forstå, at du føler, som du gør. Men bønhørelsen er der faktisk i samme øjeblik, som vi beder. Noget andet er, at opfyldelsen af vore bønner godt kan trække ud.
Men mens vi venter, opfordrer Bibelen os faktisk til at fortsætte bønnen med udholdenhed. Hvor usandsynlig og fjern end opfyldelsen kan synes, hvor mørke end udsigterne er, så ønsker Gud faktisk, at vi skal holde os opfyldelsen af vores bøn for øje og ikke opgive bønnen. Men et bønneønske, som vi ønsker opfyldt uden nogen form for kamp, og hvor vi ikke sætter noget ind, et sådan bønneønske har ingen rigtig livskraft i sig. Et sådan bønneønske vil også kun sjældent føre til målet.
Mange mennesker tillader deres bønneønsker og længsler at dø ud. De forstår ikke, hvor megen kraft, der er i den udholdende, fortsatte bøn. Dette er så ikke en universal-opskrift til at få alle sine bønner opfyldt. For det får vi ikke her på Jorden. Gud ser langt længere end vi gør, og i mange tilfælde er Guds afslag Guds kærlighed.
Jamen, hvorfor har Jesus så sagt, at den, der beder, får? Er det så ikke lidt overdrevent? Er det ikke lidt for store ord?
Nej, for den, der beder, får altid noget fra Gud. Nemlig det, som er det bedste på det givne tidspunkt. For os mennesker kan det ofte være svært at få øje på Guds ”skjulte” bønnegaver. Men jeg vil alligevel til slut slå fast, at Gud mere end nogen ønsker at opfylde vore hjerters bønner og anstrenger sig til det yderste for at opfylde dem, herunder også vor bøn om helbredelse. Sådan er det. Men vi må samarbejde med ham og være udholdende i bønnen.
En måde, som har hjulpet mange til at fastholde deres bønneønsker over en længere periode, er ved at nedskrive disse på en seddel. Man kan så tage sedlen frem, når man har sin bønnetid. Det kan hjælpe til at forhindre, at bønnerne blive alt for flakkende og tilfældige.
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Livet er vanskeligt

Kære Orla Lindskov
Har du en forklaring på, hvorfor livet skal være så vanskeligt, selv om man er kristen. Jeg synes, der er problemer hele tiden i mit liv. Jeg døjer med vanskelige naboer og arbejdskammerater, som er skyld i megen dårligdom for mig.
Jeg har også familiemæssige problemer med mine børn, som giver mig skylden for alt muligt. Jeg døjer også af og til med sygdom af forskellig art. Jeg føler mig helt dårlig, også som kristen.
En kristen med
vanskeligheder

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Alle har vanskeligheder

Kære ven
Det hele kommer an på, hvordan du vælger at se det, når du er stillet overfor vanskeligheder. Livets problemer kommer til os alle sammen.
Alle, som har berøring med andre mennesker kan få vanskeligheder. Også i kirkelige sammenhænge.
Uoverensstemmelser, konflikter og kompromisser er en del af vores tilværelse.
På samme måde er alderdom, sygdom, uheld af forskellig art, – ja, selvfølgelig også døden – noget, som vi stifter bekendtskab med i livet.
Nogle mennesker klarer livet godt på trods af, at de endda møder mange problemer – og vanskelige mennesker.
Andre ender i beklagelser og modløshed. Nogle kan gå helt i stå i livet, og tro, at det er dem selv, der er noget i vejen med. De, der klarer livet godt på trods af problemer, er de, som er realistiske over for livet. De betragter problemer som en del af menneskelivet her på jorden. De måler ikke deres lykke, livskvalitet og kristendom på, om der er vanskeligheder og problemer, eller der ikke er.
Det skal du heller ikke gøre. Du skal tænke på en ny måde. Du skal gøre dig personlig ansvarlig for dit eget liv og din lykke, og ikke lægge skylden for dårlig livskvalitet over på vanskelige naboer, familie eller sygdom.
Du må ikke tro, at lykke blot er at have et liv uden vanskeligheder. Tænk på en ny måde, og tag selv ansvar for alt, hvad der sker i dit liv.
Jeg ved, at dette kan være vanskeligt, fordi mange kræfter i vores samfund modarbejder personlig ansvarlighed. Du er sikkert vokset op med troen på, at når der er problemer, så skyldes det altid nogle andre eller noget andet udenfor dig selv. At se det sådan kan forhindre dig i nogensinde at komme til at arbejde med dig selv.
At dine børn giver dig skylden for alt muligt, det skal du ikke tage så tungt. Sådan har det altid været. Børn finder let på at kritisere deres forældre. Det er altid hårdt at skulle tage ansvar for egne fejl. Det skyldes vores menneskelige stolthed. Men børnene må vi bære over med og så prøve at bruge enhver anledning til at undervise dem i sandheden. Det har endda næsten været moderne i de senere år, at forældrene skulle have skylden, når noget gik galt i børnenes liv. Men børn kan nu godt finde ud af at lave mindre gode ting selv.
Kære ven, vælg at se positivt på dit liv uanset problemer og vanskeligheder, for hver dag er en gave, som aldrig kommer tilbage.
Orla Lindskov

Spørgsmål 3:

Aldrig været rask

Kære Orla Lindskov
Jeg vil meget gerne fatte mig i korthed. Derfor skriver jeg et meget kort brev til dig.
Jeg har altid haft svært ved at bevare et optimistisk livssyn. Jeg har altid frygtet for sygdom, og jeg har da heller aldrig været rigtig rask. Men jeg synes da også, at lidelsen er en livsværdi, som man ikke bør unddrage sig. Hvad synes du?
Venlig hilsen
A.H.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 3:

Kæl ikke for
og flygt ikke fra lidelsen

Kære A.H.
Jeg vil medgive dig, at lidelse kan være noget meget værdifuldt. Her tænker jeg mest på den lidelse, Jesus frivilligt påtog sig for vores skyld. Det blev til frelse og helbredelse for os mennesker. Der er mange, som i tidernes løb frivilligt har påtaget sig lidelse for andres skyld, og det er selvfølgelig værdifuldt.
Generelt tror jeg dog kun, at vores menneskelige lidelse kan blive til noget værdifuldt, hvis vi overgiver den til Gud. Bibelen siger jo, at alting samvirker til noget godt for dem, som elsker Gud. Lidelse kan nemlig ellers hos mennesker få den virkning, at de bliver bitre og finder livet meningsløst.
Man kan generelt sige, at den lidelse, vi kan komme ud for her i livet, den skal vi ikke kæle for eller flygte fra. Lidelsen kom ind over menneskeslægten ved syndefaldet. Den var en af syndefaldets dårlige frugter. Men vi har ret til at kæmpe imod disse frugter i Jesu Kristi navn på samme måde som Jesus Kristus selv bekæmpede syndefaldets frugter.
Orla Lindskov