Fra skattekontoret til prædikestolen

Sognepræst Ivan Jacobsen fejrede søndag den 1. juni 25-års jubilæum i Frederiksværk-Vinderød Sogn.

Ivan Jacobsen

Han er højt skattet som præst, både i sognet og langt uden for sognet, og har i alle årene haft et godt forhold til sine kolleger i såvel folke- som frikirke. I Frikirken Salem, Missionsforbundet, sætter man stor pris på dette samarbejde.
Den 59-årige Ivan Jacobsen tog ikke den direkte vej til prædikestolen. Som barn boede han langt ude på landet ved Silkeborg. Hans forældre havde et husmandssted på to en kvart tønde land og halvanden ko, plejer Ivan at sige. De havde høns og æg, men dårligt råd til salt på det.
Fra 1960 boede familien på Sjælland, hvor faderen ad åre blev præst ved kirken i Emdrup. Ivan er således vokset op i et kristent hjem præget af Indre Mission og Blå Kors og er selv afholdsmand. Han er meget glad for tiden i menigheden i Emdrup.
Han kom i lære ved skattevæsenet, hvor han var i fem år. Han var på vej til en stilling som pantefoged, men havde på det tidspunkt en personlig krise, der førte ham tættere på Gud og gav ham en bevidsthed om et kald til at blive præst.
Det blev til studentereksamen og derefter teologi på Universitetet fra 1973-82, inden han blev sognepræst i Frederiksværk-Vinderød.
Her er han kommet tæt på mange mennesker. Det er blevet til mange barnedåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. Han bruger masser af tid på at besøge og hjælpe sognets ældre, som glæder sig til hans besøg. Han er meget glad for Alpha og kirken Holy Trinity Bromton i London, som han har besøgt 7 gange siden 1988. Han har arrangeret flere Alpha-kurser og en række foredragsaftener.
Han deltager altid flittigt i de årlige alliancebedemøder, og trods stor travlhed stikker han jævnligt hovedet indenfor i Frikirken Salem, ligesom han er én af flere netpræster på www.netkirken.dk.
I flere år var Ivan Jacobsen sekretær i Dansk Santalmission i Storkøbenhavn, og i omkring 4 år var han sekretær i Kirkefondets Sogn og Samfund-udvalg – begge dele i studietiden. Fra 1993-1997 sad han i bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer og i Distriktsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer i Frederiksborg Amt.
Ivan Jacobsen beskriver kirken som et sted, hvor himmel og jord mødes, og præsten er den, der bygger bro mellem Gud og mennesket.
Han beskriver sit eget forhold til kristentroen som enkelt og naivt, lidt barnligt måske, og siger:
– Sådan skal det jo være. Jesus sagde, at den, der ikke modtager Guds Rige som et barn, slet ikke kommer derind. På en måde er Guds Rige i Himlen. Men det er også her og nu på jorden mellem kristne.
– Jeg tror også på, at Jesus en dag kommer tilbage, og at Gud vil føre verden tilbage til det, han havde tænkt sig. Uden forurening og ondskab og krige. Engang. Jeg ved ikke hvornår.
På selve dagen holdt Ivan Jacobsen festgudstjeneste i Vinderød Kirke med barnedåb. Efterfølgende var der reception i menighedshjemmet.
Bjarne Nederby Jessen