Solid vækkelse

Flere og flere kendte danskere giver udtryk for, at de er (blevet) kristne. Samtidig sender en ny åndelig vækkelse i Florida vibrationer ind over os.Den vækkelse, som mange af os har sukket efter og bedt om i årevis, er måske lige om hjørnet. Skønt!
Lad os prøve at forstå, hvad der sker.

1. De nye kristne – er kun på vej
Nogle af de kendte (og ukendte), som er begyndt at stå frem og vedkende sig deres tro, har virkelig haft en regulær 180 graders-omvendelse. De har gjort op med fortiden, taget imod tilgivelse og oplevet en total forandring.
Men andre famler sig frem gennem nyreligiøsitet, filosofi og personlige oplevelser. De blander ofte tingene. De har måske ikke overgivet sig – helt. Der er stadig en rest af stolthed, egne idéer – eller synd – som de ikke vil slippe. Nogle tror, de kan fortætte det gamle liv – og klare sig uden Bibelen og det kristne fællesskab, osv.
Deres erkendelse af Gud og deres kontakt med ham er endnu begrænset. Derfor forsøger de stadig at tilpasse deres nye tro efter det moderne samfunds tidsbestemte normer (godt hjulpet af lunkne kristne, som ikke tør fortælle dem sandheden – eller som selv er i tvivl…)
Men de er på vej. – Om vi når frelst i mål, vil afhænge af vores åbenhed, ydmyghed – og ikke mindst lydighed overfor Gud. Om Jesus bliver Herre i vores liv.

2. De nye vækkelser
Gud har gang i noget stort. Rundt i verden sker der vækkelser og fornyelser. Måske er det den sidste store verdensvækkelse, inden Jesus kommer igen, vi nu ser.
En af de mest spektakulære er Florida-vækkelsen, som vi også skriver om i dette nummer. Man kan måske undre sig over formen og de folk, Gud åbenbart bruger. I sidste uge bragte vi en advarsel fra en evangelist. Men selv er jeg nu ikke i tvivl om, at det Helligånden, der virker, og Jesus, det handler om. Vurdér det selv på www.God.tv døgnet rundt – men husk at være åben og ydmyg – og at ville adlyde Gud.

Redaktør Henri Nissen