Her bliver soldaternes traumer bearbejdet

Som noget helt nyt hjælper KFUMs Soldatermission nu hjemvendte soldater med at sætte ord på deres traumer ved arrangementer på alle 16 soldaterhjem.Tidligere forsvarschef Jesper Helsø er netop trådt ind i bestyrelsen for KFUMs Soldatermission.

Danske soldater kan nu dele deres traumatiske oplevelser med ligesindede på KFUMs Soldaterhjem. Foto: KFUMs Soldatermission.

Måske er det derfor, organisationen nu tilbyder hjælp til hjemvendte soldater med traumer fra krigen i Bosnien, Irak eller Afghanistan.
I hvert fald tilbyder alle soldaterhjem nu et særligt arrangement for hjemvendte soldater den tredje torsdag hver måned. Her kan de mødes og hygge sig og ikke mindst sætte ord på deres egne oplevelser og erfaringer.

Granater om ørerne

Leder af soldaterhjemmet i Kosovo, den 38-årige pædagog Anne Dorthe Nielsen, fortæller:
– Sent om aftenen kommer der enkelte soldater over og får en snak. Det gør indtryk at sidde og snakke med en soldat, der har været i Irak, hvor han sidste år i maj mistede sin kammerat og var med til at bære hans kiste hjem til Danmark. Høre ham fortælle om deres oplevelser med projektiler og granater, der flyver omkring dem, og hvor heldige de er, da en håndgranat, som har direkte kurs imod dem, rammer en pæl og skifter retning.

Danske krigsveteraner

Forsvaret giver ofte udtryk for anerkendelse af den indsats, som soldaterhjemmene yder for soldaterne. Seniorsergent Barrisøe fra garderkasernen i Høvelte siger:
– Jeg kan se på mandskabet, at det er godt for dem. På soldaterhjemmet er der nogen, der bryder sig om dem. Det skaber bedre sammenhold blandt soldaterne.

Nyt hjem i Afghanistan

KFUMs Soldatermission havde blot sidste år en halv million enkeltbesøg på soldaterhjemmene i Danmark, Irak og Kosovo. I år er også Afghanistan kommet til.
KFUMS Soldatermissions frivillige medlemmer donerer størstedelen af de omkring 18 millioner kroner, det koster at drive de fjorten soldaterhjem i Danmark og de to i Afghanistan og Kosovo.
Missionen tager afsæt i det kristne livs- og menneskesyn – ligesom Jesper Helsø:
– Jeg tror, at der er noget over mig, som styrer, og som frelser, udtaler han i en ny bog om de kendtes tro.
KFUM’s Soldatermission holder årsmøde i Karup 27-28. september.