Pludselig SU-stramning rammer frie uddannelser

Kovending: SU-styrelsen vil pludselig ikke give SU til teologiske uddannelser med religiøst
værdigrundlag. Men det skal de – hvis ellers fagligheden er ok, siger ombudsmanden.Frem til 2004 var det muligt som dansk statsborger at få Statens Uddannelsesstøtte (SU) til en teologisk uddannelse ved et katolsk, baptistisk eller andet religiøst funderet uddannelsessted i udlandet.

Hvorfor kan studerende ved alternative teologiske uddannelser – som her SALT – ikke modtage SU, når studiet er akademisk og anerkendt af udenlandske universiteter?

Det gik glat, såfremt uddannelserne havde en faglig standard, der svarede til de teologiske fakulteters uddannelser i Danmark.
Men i dag er det ikke kun fagligheden, der tæller:
– På baggrund af et høringssvar i Videnskabsministeriet i 2004 beslutter SU-styrelsen, at der fremover kun må gives SU til sekulære universitetsuddannelser. Religiøst funderede uddannelser lever ifølge Videnskabsministeriets forståelse ikke op til den danske universitetslovs krav om forskningsfrihed, fortæller Børge Haahr Andersen, der er rektor ved Dansk Bibel-Institut. Han er overrasket over den pludselig kovending.

Ombudsmand sagde ja

I en stor statusrapport gennemgår Børge Haahr Andersen de alternative teologiske uddannelsers kamp for at blive SU-berettigede. Han fortæller, at da Baptistkirken som en af de få frikirker i Danmark etablerede et præsteuddannelsessted i Danmark i Tølløse i 1990, søgte de SU-styrelsen om anerkendelse, men fik afslag og indbragte sagen for ombudsmanden. Han slog fast, at selv om SU-styrelsen er i sin lovlige ret til at afslå SU til studerende ved private religiøse uddannelser, som ikke er på universitetsniveau, er de forpligtet til at give SU til udenlandske religiøse uddannelser, som er ”ækvivalerbare og delvis meritgivende” i forhold til uddannelserne på de teologiske fakulteter i Danmark.
Men den kendelse efterlever SU-styrelsen ikke, med den begrundelse, at de religiøse uddannelser ikke er forskningsbaserede. Selv om Dansk Bibel Institut fra 2001 er godkendt i Stavanger, og Menighedsfakultetet i University of Wales i 2005, og DBI ved samme i 2007 efter de internationale kvalitetsregler for bachelorudannelser og ja, Missionsforbundet, Metodistkirken og retninger indenfor Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT) er godkendt i hhv. Norge og Sverige som professionsbacheloruddannelser, ja, så må de studerende kigge langt efter den danske SU-støtte.
Og senest har SALT måttet samarbejde med Diakonhøjskolen om en ”ikke-konfessionel” teologisk uddannelse for at få SU-støtte.

Forskningsfrihed?

Selv om fagindholdet i Menighedsfakultetets bacheloruddannelse er nøje afstemt efter Det teologiske Fakultet i Århus – og giver adgang til at læse videre til kandidateksamen – har SU-styrelsen afslået med den efterhånden kendte formulering, at det ikke er i overensstemmelse med universitetslovens krav om forskningsfrihed, at en institution er bundet af og virker med det formål at fremme et bestemt religiøst standpunkt.
Det efterlader nogle principielle spørgsmål, mener Børge Haahr Andersen:
– Kan man fastholde videnskabelighed og forskningsfrihed, hvis man som forsker er bundet af et bestemt trosgrundlag? Ja – ud fra et videnskabsteoretisk synspunkt er det muligt at forene forskningsfrihed og et bestemt trosgrundlag, uden at man behøver at gå på kompromis med moderne videnskabelige standarder.
– Ordet forskningsfrihed har været en del af universitetsloven i mange år. Alligevel er det først i 2004, at SU-styrelsen indfører det kriterium i tolkningen af videnskabelighed, at religiøst funderede institutioner ikke kan opretholde forskningsfrihed.
Læs hele rapporten på Sondagmorgen.dk.