Det summer af kristen kreativitet i Aalborg

En grå kantinebygning ved Østre Havn i Aalborg er nu forvandlet til et attraktivt kirkecenter. AMC-huset fejrer 10-års jubilæum den 14. september.Nu kan man se det – også hvis man ikke lige ved det. Den tidligere kantinebygning for Aalborg Værft på Gasværksvej er forvandlet til et moderne, velfungerende og attraktivt kirkecenter.

Pastor David Hansen glæder sig til at vise de nyrenoverede lokaler frem ved jubilæumsfesten på søndag.

Inde bag den nyrenoverede facade summer AMC-huset af liv, optimisme og ren iværksætterkultur. De 5000 kvadratmeter istandsatte lokaler genlyder af sang og samtale, leg og latter, musik og masser af udfordrende undervisning, rådgivning og træning. Huset er rammen om den kristne frikirke Aalborg MenighedsCenter og en række velgørende foreninger og mindre erhvervsvirksomheder.
Kodeordet er TRO. Tro på fremtiden, tro på hinanden og – ikke mindst – tro på Gud.

Åndelig kantine

Det er nu 10 år siden, Aalborg Menigheds-Center lejede bygningen på Gasværksvej 5, som de siden købte i 2003. Den tidligere så grå kantinebygning har nu fået en indbydende facade, der glider naturligt ind i den øvrige bebyggelse ved Østre Havn, tæt på Aalborg centrum.
Det fejres med en jubilæumsfest og genindvielse for alle interesserede søndag eftermiddag d. 14. september.
– Vi er glade for at præsentere en bygning, som vi synes integreres flot i bybilledet, udtaler kirkens præst, David Hansen.
Han håber, den ny ”indpakning” vil øge interessen for bygningens ”indhold”:
– Vi vil være en relevant kirke med omsorg for mennesker i alle aldre og med alle baggrunde. Vi vil bidrage positivt til samfundet og præge den kommende generation med kristne værdier, siger David Hansen.
Derfor tilbyder kirken bl.a. rådgivning i etiske spørgsmål og træning i opstart af egen virksomhed. Aalborg MenighedsCenter har desuden været primus motor i opstart af Nordjyllands Kristne Friskole, foreningen Hjerte for Liv (rådgivning til gravide i tvivl), og Projekt HAAB (Hjælp Afrikas AIDS-ramte Børn). Kirken har omkring 300 gudstjenestedeltagere.
– Vi glæder os til at fremvise huset for vore naboer, lejere, samarbejdspartnere, kolleger, øvrige kirker og offentligheden, siger David Hansen.
Jubilæumsfest og reception finder sted på søndag kl. 14 til 16, hvor kirken er vært for en lettere anretning og holder en kort sang- og musikgudstjeneste.
Frikirken Aalborg MenighedsCenter (AMC) blev stiftet i 1994. Fire år efter lejede kirken kantinebygningens 2. sal af Aalborg Værft. Der blev straks investeret i indretning af kirke-, aktivitets- og administrationslokaler på i alt ca. 2000 kvm. I 2003 købte AMC hele bygningen og påbegyndte derefter renovering og ombygning af hele 1. sal til erhvervslejemål. Nu er en tiltrængt ombygning og facaderenovering færdiggjort. Samtidig afsluttes – efter 10 års brug – en fornyelse af kirkens samlingslokaler.