Jack får tro og terapi til at gå hånd i hånd

Jack Brandholt har startet psykologpraksis – i et missionshus.- Psykologi kan være Guds medicin for sjælen!Det mener psykolog Jack Brandholt, der netop har startet egen praksis i Missionshuset Stjernen i Risskov.
Han er selv aktiv kristen i både Skæring husmenighed og Christianskirken i Århus.
– Jeg tror på, at Gud kan gribe ind ved forbøn og beder også selv for klienterne, hvis de ønsker det. Men forbøn er ikke altid nok.

Gud kan helbrede

– Gud kan helbrede, men virker også gennem fx sukkersygemedicin. På samme måde kan han virke gennem psykologien, siger han.
Jack Brandholt er uddannet cand. psych. fra Aarhus Universitet og har 10 års erfaring i bl.a. psykiatri og alkoholrådgivning. Han har bl.a. været forskningsassistent på Psykiatrisk Hospital i Århus, med ansvar for diagnostiske interviews i forbindelse med forskning i psykiatriske lidelser. Jack Brandholt har en efteruddannelse i psykiatrisk diagnostik fra Leicester University Hospital i England og har været ansat på Alkoholrådgivningen i Århus, med psykologisk behandling af angst og depression som primært arbejdsområde. Jack Brandholt er certificeret af Dansk Psykologforening. Senest har Jack Brandholt fungeret som supervisor og konsulent på socialpædagogiske institutioner for voksne med massive psykosociale problemer.
Han er oprindelig uddannet diakon og socialpædagog og er i den forbindelse også stødt på misbrugere, der blev kristne, men som alligevel havde brug for psykologhjælp for at komme helt på fode:
– Jeg ser mig selv som et supplement til kirkens tilbud om forbøn, siger han. – Nogle mennesker bliver omvendt, men falder alligevel tilbage til deres gamle liv, måske af psykologiske årsag. Jeg tror, Gud kan gøre mirakler, men det står ikke i modsætning til psykologien.
Nu har han startet Risskov Psykolog Praksis – oven i købet i et missionshus.

På kristent grundlag

– Det kan være en fordel, fordi mange føler sig trygge ved at komme her. Andre holder sig måske væk, fordi det er tabu. Men det signalerer klart, at mit arbejde hviler på et kristent grundlag. Og dermed er der forudsætning for, at der kan opbygges tillid mellem klient og behandler.
– Psykologer skilter jo sjældent med deres normer og værdier. Her kan det være trygt for nogle, at de fra starten ved, hvor de har mig.
På en hjemmeside tilbyder han da også hjælp til folk med troskriser eller eksistentielle problemer.
– Mange kan have et forvrænget gudsbillede, som ødelægger mere, end det befrier, siger han.
Han tror, at den stigende interesse for religion vil øge behovet for at hjælpe folk i åndelig krise, og det gør Jack Brandholt gerne.
– Jeg har vovet det ene øje ved at starte en praksis her i Missionshuset Stjernen, siger han. – For jeg mener, der er behov for det. Og så håber jeg, at jeg kan koble mig på andre kristne foreninger.
Han pointerer dog, at det er almen psykologpraksis, og at han gerne tager fat på alle typer problemer.
Han startede med ”et lille kald” til at tilbyde parterapi, kurser og retræter for at forebygge skilsmisser.
Det er nu udvidet til også at omfatte individuel behandling af bl.a. angst og depression. Han tilbyder også supervision til socialfagligt personale og desuden rådgivning. Bl.a. i forbindelse med abort – både før en beslutning skal tages, og når en person har psykiske problemer efter en evt. abort.
Jack Brandholt bor i Århus sammen med sin kone Karin, der også er diakon, og parrets to børn.
Svend Løbner