Tager afstand fra kvindehandel

Tværkulturelt Center uddyber

En artikel i Udfordringen den 6. juni med omtale af en DR1-dokumentar om prostitutionens bagmænd den 19. maj har overskriften “Tværkulturelt Center tager afstand fra leder af armensk forening.” Tværkulturelt Center tager ikke afstand fra formanden for Armensk Kristent Kulturcenter, men fra de handlinger, som han i udsendelsen forbindes med. Artiklen er ikke et interview med undertegnede, men en redigeret sammenskrivning af en skriftlig orientering fra Tværkulturelt Center (citater herfra) samt en pressemeddelelse fra herboende armeniere. Samtidig vil Tværkulturelt Center påpege det problematiske i dokumentarudsendelser, hvor der i praksis afsiges dom uden om retssystemet. I den aktuelle sag skal det understreges, at der ikke er tale om en domstolsafgørelse, men om et journalistisk redigeret program. Vi er bekendt med, at formanden har en anden forklaring på de udtalelser, som ligger til grund for Tværkulturelt Centers reaktion på denne ulykkelige sag.

Med venlig hilsen
Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturelt Center
/sl