Bispevalg skudt i gang

København har summet siden biskop Erik Norman Svendsen overraskende meldte, at han agter at træde tilbage med udgangen af august 2009. Allerede nu foregår sonderinger i stiftet for at finde egnede kandidater, skaffe stillere og booke lokaler til debat.
For at koordinere de mange informationer og debatter er der nu oprettet en særlig hjemmeside Bispevalg.dk. Initiativtager er Arthur T. Mønsted, formand for Kastelskirkens menighedsråd og medlem af Holmens provstiudvalg og Stiftsrådet i Københavns Stift.
sl