Fik nok af kedelige møder

– Det kan løbe mig koldt ned ad ryggen, når folk ikke har forventninger og forhåbninger til andet end vedligehold…

Sprint efterlyser mere dialog i missionsmøderne.

Det siger Sprint i Indre Missions Tidende. Han hedder egentlig Carsten Korsholm Poulsen og er undervisningskonsulent i Indre Mission. Han er også forfatter til bogen : Gode møder kan blive endnu bedre.
– Afhængigheden af, at Gud griber ind, skal være der, selv hos de mest gennemtænkte mødeledelser, pointerer han.
Det har overrasket ham, at der er missionsfolk, som kan gå til møde år efter år uden at forvente ret meget.
– Det gør mig bange. Jeg tænker, at de ikke får tilstrækkelig føde fra Gud. De skulle gerne vokse i deres kristenliv, men måske kan han ikke engang holde dem i live, hvis deres største ønske er vedligeholdelse.
Løsningen er mere dialog:
– Ifølge Bibelen er det vigtigt, at vi deler noget med hinanden. Gud møder os tit gennem de andre.
/sl