Kristenlivet er livslang dannelse

Masteropgave kortlægger kristendommens betydning for menneskets karakterdannelse.Kristendommen løser ikke alle problemer over en nat. Det er en livslang forvandling, som sker, når mennesket lever med Gud.

Carsten Morsbøl (tv.) fik overrakt sit master-diplom af Metodistkirkens formand Jørgen Thaarup.

Det påviste Carsten Morsbøl og blev ”Master of Divinity” ved Metodistkirkens Teologiske Seminarium i Sverige.
– Dannelse er igen blevet aktuel, men er i høj grad defineret som selvdannelse, hvor den enkelte selv sammensætter sin dannelsesvej og sit dannelsesideal, siger Carsten Morsbøl.
Denne udvikling er ikke uproblematisk, mener han. Det ser ud, som om individualismen gør os stærke, men i stedet gør den os spinkle og sårbare. Samtidig mener mange, at kristendommen har spillet fallit i at være bæredygtig dannelsesparameter for vor tid.
– Jeg har en stik modsat opfattelse af kristendommen og ser den som det eneste bæredygtige dannelsesperspektiv, pointerer Morsbøl.
Udfordringen er derfor at genskabe kristendommens troværdighed i befolkningen:
– Der er brug for en ny reformation, der demaskerer kristendommen sin verdensfjerne religiøsitet og selvtilstrækkelighed, og som genfinder den hellighed, uselviskhed og barmhjertighed, der var de første kristnes drivkraft.
Og der er brug for rammer i vor tid, mener Morsbøl:
– Vi bilder hinanden ind, at vi kan gå på vandet, men drukner på stribe fordi vi ikke vil erkende tilværelsens rammer. Børn uden rammer og regler er skrøbelige og har et spinkelt selv, selvom de opfører sig, som om tilværelsen var et ta’ selv bord. De er udsultede af mangel på rammer, der kan støtte, afgrænse og afklare.
Derfor består Carsten Morsbøls master-opgave bl.a. af et udviklingspsykologisk afsnit, hvorefter han gennemgår relationernes plads i det fragmenterede og postmoderne samfund og relationernes betydning for Gudsforståelsen:
– Gud er selve tilværelsens relation. Gud er ikke fjern, men midt i livet i form af de bud, som Moses gav folket, fastslår han.
Læs mere på Sondagmorgen.dk