Nyt kristent videncenter om medier

KLF Kirke og Medier opretter en virksomhed, der bl.a. skal hjælpe kirken ud i pressen.KLF Kirke og Medier har overvåget især de elektroniske mediers sprog og kristne indhold siden 1926. Men nu går den gamle forening mere offensivt til værks. På landsmødet i september vedtog foreningens 250 delegerede at oprette en professionel virksomhed, der skal arrangere kurser og konferencer og give pressehjælp til kirker og kirkelige organisationer.
Projektet er både et videnscenter og et pressebureau. For at sikre den nødvendige startkapital anvendes 1 mio. kr. af foreningens formue. Hvis virksomheden i løbet af tre år ikke hviler i sig selv, tages virksomheden op til revision.
– Selskabet skal give KLF Kirke og Medier en professionel overbygning og opkvalificere foreningsarbejdet. Vi skal arbejde for, at kirke og kristendom bliver mere synlig i mediebilledet, siger landsformand Lars Peter Melchiorsen (billedet).