Salmer og bøn hitter i Silkeborg

Frivillige ved Silkeborg Kirke har gennemført landets største sogneundersøgelse af sin art. Og den viser, at mange ønsker en traditionel kirke. Skal søndagsgudstjenesten begynde kl. 10 eller kl. 10.30? Det var det eneste spørgsmål, menighedsrådet ved Silkeborg Kirke oprindelig ønskede svar på.

Over halvdelen af silkeborgenserne ofte beder til Gud.

Men siden er spørgsmålet blevet til mange, og i juni endte 20 frivillige fra kirken med at gennemføre den største sogneundersøgelse af sin art i Danmark.
Ca. hver tredje husstand i sognet er blevet besøgt af en frivillig med et spørgeskema, og i sidste uge kunne kirken præsentere en 15 sider lang rapport, der bygger på 460 besvarelser.

Sætter pris på kirken

– Vi har fået et ret klart billede af kirkens og kristendommens betydning for vores sognebørn. Både de som ofte går i kirke, og de som kun kommer sjældent, siger sognepræst Leif Christiansen.
– Mest overraskende er det nok, at begge grupper sætter stor pris på kirken, siger præsten, der endnu ikke har haft tid til at omsætte svarene til konkrete initiativer.
Det tyder da heller ikke på, at der skal de store revolutioner til for at tilfredsstille de ca. 5000 beboere i Silkeborg Sogn. En række spørgsmål om, hvad de sætter mest pris på ved gudstjenesten, falder nemlig ud til fordel for gudstjenestens mest traditionelle elementer.

Salmesangen hitter

Sognepræst Leif Christiansen får udlagt de mange tal af sociolog Linda Bak Schröder, der har stået for det tekniske i undersøgelsen.

Blandt de 460 silkeborgensere, der har svaret på spørgsmålene, er det nemlig salmesang, orgelmusik og prædiken, der trækker mest. Mens mere moderne tiltag som kirkekaffe og muligheden for at tænde et lys kun tiltrækker et fåtal.
– Det må betyde, at vi ikke skal tænke en hel masse nyt i selve gudstjenesten for at trække flere folk ind i kirken. Tværtimod vil for meget nytænkning nok skræmme de kirkegængere væk, der ikke kommer så tit, funderer Leif Christiansen.
Han vil dog ikke aflyse kirkens særgudstjenester, der skiller sig en del ud fra den traditionelle højmesse.
– Vi skal stadig lave særlige gudstjenester for unge og børnefamilier, men de er heller ikke målrettet alle i menigheden.

Over halvdelen ber

Et af de svar, som glæder sognepræsten, handler om forholdet til kristendommen.
– Op mod 80 procent af dem, vi har spurgt, opfatter sig selv som kristne. Over halvdelen beder til Gud og siger, at deres hverdag er præget af den kristne tro. Det er fantastisk at vide som præst.
– Selvfølgelig kan det så undre, at vi ikke har totalt udsolgt på kirkebænkene søndag formiddag, men det må vi se, om tallene kan give os et svar på, slutter Leif Christiansen.
Spørgsmålet om, hvornår gudstjenesten begynder, kan nok ikke løse den gåde. Flertallet af de adspurgte foretrækker nemlig at begynde kl. 10 som hidtil.
Læs hele rapporten på Sondagmorgen.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen: