Finanskrisen rammer IM

Som en direkte følge af finanskrisen kan Indre Mission forvente forøgede udgifter i 2008 på over én mio. kr.Det skyldes bl.a. rentestigningen, faldende priser på boliger og faldende kurser på værdipapirer. Derudover har Indre Mission stigende medarbejderudgifter. De udgør 79 pct. af Indre Missions samlede udgifter, oplyser Indre Missions Tidende.
sl