Ildsjæl vil præge verdens kirker

Hans Henrik Lund sprænger grænser. Først som kirkepioner, siden som leder for frikirkernes integrationsarbejde og nu som medlem af Evangelisk Alliances verdensbetyrelse.

Hans Henrik Lund

Hans Henrik Lund fra Taastrup blev nemlig valgt ind i World Alliances’s bestyrelse på organisationens generalforsamling den 24.-27. oktober. Bestyrelsen kaldes International Counsel – Det Internationale Råd – og her skal Hans Henrik Lund repræsentere Europa.
Det lover godt for alliancen, for Hans Henrik Lund kan ikke sidde stille og se til, at verden går sin skæve gang, ej heller nøjes med snak og flotte strategier. Der skal ske noget.
Det skulle der også i de glade 1980’ere, hvor han var med til at ”plante” en af landets første nye kirker i nyere tid: City Kirken i Taastrup. Han flyttede til byen med 12 andre begejstrede kristne i 1987 og her gik han fra dør til dør med spørgeskemaer for at tjekke folks tro og invitere dem til gudstjeneste. Den nye kirke havde ingen kirkebygning, men kun et lejet kontor. Gudstjenesterne blev og bliver stadig holdt i byens aktivitetshus. I dag er over 100 personer tilknyttet City Kirken.

Nydanskere i frikirker

Der skulle ske noget igen, da flere og flere nydanskere kom til Danmark, og mange af dem havde kristen baggrund og ønskede kontakt med frikirker. Hans Henrik Lund var den fødte leder til Kirkernes Integrations Tjeneste, der blev startet af frikirkerne i Danmark i 2003. I dag samarbejder KIT med både Folkekirken, frikirker og den katolske kirke i Danmark. KIT har et bagland på 300 frikirker med op til 30.000 medlemmer.
Hans Henrik Lund er også med i FrikirkeNets koordinationsgruppe, hvor han også er pressetalsmand. Den 46-årige ildsjæl er med i komitéen for Danske Kirkedage 2010. Og nu altså også Evangelisk Alliances verdensbestyrelse.
World Evangelical Alliance (WEA) består af 128 nationale alliancer og 109 medlemsorganisationer og repræsenterer 420 millioner kristne fra hele verden. Bestyrelsen – International Counsel – består af 12 personer, én fra hver af de syv regioner i WEA – valgt af de enkelte regioner – samt fem, der er valgt af WEA’s medlemmer som helhed.
I øjeblikket har WEA stor fokus på fattigdom og arbejder blandt andet ihærdigt for, at verdens regeringer følger FN’s 2015 mål om at halvere verdens fattigdom inden 2015 til dørs. Andre aktuelle temaer for WEA er religionsfrihed, kampen mod hiv/aids, et bedre miljø samt fred til konfliktområder.

Præst og leder

Hans Henrik Lund har baggrund i baptistkirken og er uddannet præst ved Baptisternes Teologiske Seminarium i Tølløse, ligesom han også har en Master i Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School.
Sammen med sin kone, sygeplejerske Birgitte Lund, har Hans Henrik Lund børnene Mathias (19), Maria (17) og Caroline (12). Familien bor i Høje Taastrup.
Svend Løbner