Netværk fik næse af biskopper

Evangelisk Luthersk Netværk må ikke føre tilsyn med præster. Det er biskoppernes opgave, slog bispekollegiet fast.

Biskop Søren Lodberg Hvas

En sognepræst i Aalborg lavede en aftale med Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) om et såkaldt supplerende tilsyn.
Det indbragte biskop Søren Lodberg Hvas for et møde med alle landets biskopper – og de var enige om, at tilsyn med præster kun kan udøves af biskopper:

Uacceptabelt

– Derfor kan biskopperne ikke acceptere, at der indgås aftaler om supplerende tilsyn imellem Evangelisk Luthersk Netværk og folkekirkens præster/menigheder, står der i et referat fra bispemødet.
Leif Bach Kofoed fra ELN oplyser, at netværket blot formidler rådgivning mellem præster.
Efter biskoppernes kraftige irettesættelse vil de i fremtiden undlade at kalde det tilsyn, skriver Indre Missions Tidende.
/sl