EU-politikere knytter bånd til Israel

Israelsvenlige politikere støtter de fredsskabende initiativer i Mellemøsten. En nyligt afholdt konference opfordrede til øget indsats.Repræsentanter for 42 europæiske lande og parlamentarikere fra alle EU’s medlemsstater mødtes i begyndelsen af november til konference i Paris.

EFI’s formand Gunnar Hökmark hilser på Knessets talsmand, Dalia Itzik.

Konferencen var arrangeret af European Friends of Israel (DFI). Målet var at styrke forbindelsen mellem EU og Israel.
– Dette er en historisk begivenhed. Aldrig har vi set en så stærk manifestation fra så mange europæiske parlamentarikere for at give støtte til Israels ret til at eksistere inden for trygge og sikre grænser.
– Og aldrig har vi haft så stor mulighed for at drøfte, hvordan Israel og Europa kan nærme sig hinanden og styrke demokratiet i verden, fastslog EFI’s formand, Gunnar Hökmark, der også er medlem af Europaparlamentet.

EU-parlamenterets præsident bakkede op

Til trods for at EFI kun har eksisteret i et par år, har organisationen opnået stor bevågenhed.
Således deltog flere medlemmer fra Knesset i Jeruasalem, ligesom der var indlæg fra europaparlamentets præsident, Hans-Gert Pöttering.
– Initiativer som disse styrker dialogen, hvilket er mere nødvendigt end nogensinde, betonende han og pegede på Paris-deklarationen, der var konferencens slutdokument.
– Jeg anbefaler, at vore bilaterale forbindelser styrkes. Det skal ske inden for rammerne af vores fælles bestræbelser for varig fred i Mellemøsten. Vi skal indlede en proces for forsoning og fremme demokrati i regionen, tilføjede han.
Samme linie blev fulgt af Gunnar Hökmark.
– Når vi giver vores støtte til Israel, sker det ikke på bekostning af andre. Vi støtter det israelske demokrati. Men ikke på bekostning af nogen, bortset fra fjender af demokrati og venner af terror.

Israels venner kan gøre mere

Gunnar Hökmark overrakte konferencens ”parisdeklaration” til den tjekkiske visestatsminister, Alexander Vondra. Tjekkiet overtager EU-formandsskabet til januar og vil følge op på konferencen.

Samtidig understregede han, at europæiske venner af Israel kan gøre mere for at opnå dette formål.
– Vi er hovedbevægelsen for demokrati i Mellemøsten. Jo mere vi kan styrke den demokratiske proces, jo stærkere står demokratiet i Mellemøsten, sagde formanden, der blandt andet pegede på samarbejde inden for erhvervsliv, økonomi og videnskab.
Opfordringen til at gøre mere blev straks modtaget af Dansk Folkepartis EU-ordfører, Morten Messerschmidt, der deltog i konferencen.
Over for Udfordringen bebudede han, at der inden januar vil blive organiseret ”Israel Venner” i folketinget.
– Flere begynder at se Israels sag, og jeg har fået tilsagn fra flere, der vil være med, siger EU-ordføreren, der altid selv har været en ven af Israel.