Hjælper nye menighedsråd

Nyt materiale hjælper menighedsrådene til at sætte handling bag menighedsrådsløftet ”at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst”.Materialet ”KIRKE hos os” udgives af Folkekirkens Mission og er et redskab for menighedsrådene til at tale om opgaven i fire hovedtemaer: gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Materialet består af fem sæt Oplæg til samtale.
KIRKE hos os kan bl.a. bruges på to måder. Enten kan menighedsrådet afsætte den første time på det ordinære møde, eller også kan man afsætte fx en fredag eftermiddag og aften til en temadag.
Materialet ligger til fri download på www.kirkehosos.dk.
sl