Hjemmebag nu lovligt i kirken

Et enigt folketing vil tillade hjemmelavet mad i kirker og foreninger.Det er både dyrt og besværligt, hvis en kirke ønsker at indlede eller slutte et møde med fælles spisning. Efter gældende regler må der til den type arrangementer kun serveres mad, der er tilberedt i et godkendt køkken, som er omfattet af fødevarekontrollen.
Forleden præsenterede Folketingets Fødevareudvalg dog en stribe lempelser. Efter de nye regler bliver kirke- og foreningsarrangementer nemlig sidestillet med private arrangementer, og så længe madlavningen ikke har et kommercielt sigte, kan maden fremover tilberedes i private køkkener.
sl