Lær at snakke tro med andre

Mødet med andre religioner åbner for en lang række spørgsmål. Tror vi på samme Gud? Er der sandhed i andre religioner? Hvad betyder frelse og forløsning – og hvem gælder den? Det taget et nyt studiemateriale nu fat på.
”Bibel og mødet med anden tro” er udformet som en collage med bibeltekster, tolkninger, citater og billeder. Alt sammen med fokus på samtale med ikke-kristne religioner om tro. Materialet er udarbejdet af Folkekirke og Religionsmødes pædagogiske konsulent Kristen Skriver Frandsen (billedet). Det er oplagt også i studiekredse, kirkelig og folkelig voksenundervisning samt på gymnasiale ungdomsuddannelser.
sl