Nej til cigaretter – ja til alkohol?

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen vil ikke hæve aldersgrænsen for butikssalg af alkohol fra 16 til 18 år, som tilfældet er med salg af cigaretter.– Børn og unge skal vide, at det er usundt for dem at drikke alkohol. Jeg har ingen aktuelle planer om at hæve aldersgrænsen, lyder beskeden fra minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen (billedet) som svar på en henvendelse fra Center for Kristen Etik & Moral (CeKEM).
Regeringen har nedsat en forebyggelseskommission, som skal fremsætte forslag til en forebyggende indsats. Sundhedsministeren vil først derefter tage stilling til, om der er behov for yderligere tiltag.
sl