30.000 be’r for Danmark

Evangelisk Alliance samler kristne til bøn 175 steder i Danmark den kommende uge.Det største fælleskirkelige arrangement i Danmark er på trapperne. Fra den 11. til 18. januar samler Evangelisk Alliance (EA) mellem 25.000 og 30.000 kristne i bøn på mere end 175 steder rundt omkring i landet.– Vi vil bede for vort land, for verden og for den rolle, som Gud har givet sit folk at spille for den skabning, han elsker så højt, siger ny formand for Evangelisk Alliance, Peter Götz (billedet).
Bedeugen i begyndelsen af januar har i mange år markeret, ”at vi trods en forskellig historisk tilblivelse og teologiske divergenser dog tilbeder den ene Gud”, som det lyder i bedeugens inspirationsfolder.
Bedeugen afvikles typisk ved, at alle evangeliske kirker i et område går sammen og mødes til tale, sang og bøn i hinandens kirker.

Find troen frem igen

Årets tema er tro, og folderens tekster er hentet fra Hebræerbrevets såkaldte ”troskapitel” i Det Ny Testamente.
– Find troen frem igen, og lad den være forankret hos den almægtige Gud – for så bliver den fast tillid til det, vi håber på, og overbevisning om det, vi endnu ikke ser, fortsætter folderen.
Evangelisk Alliance i Danmark arbejder for at styrke lokale kirker i deres arbejde og for enhed mellem kristne kirker, for kristent engagement i globale udfordringer og for at styrke kirkens liv og vækst i mission, lokalt og globalt.
Den årlige bedeuge i januar har været bærende i Evangelisk Alliances virksomhed i Danmark siden grundlæggelsen i 1886.

Samler ind til fattige

Hvert år indsamles en fælles kollekt. I 2008 gik 75.000 kr. til forfulgte Kristne, som EA skønner tæller mere end 200 mio. fordelt over 60 lande.
– I 2009 fokuserer vi på at hjælpe fattige og forfulgte kristne, der er kommet til Europa, siger Peter Götz.
Han afløste Birger Nygaard på formandsposten fra oktober 2008.
– Min entré i Evangelisk Alliance skyldes mit engagement i Lausannebevægelsen (en international missionsbevægelse – red.), hvor jeg var en del af den første danske komité, der blev oprettet i 1983. For fire år siden fusionerede Den danske Lausannekomité med Evangelisk Alliances bestyrelse.
Evangelisk Alliance består på verdensplan af 128 nationale alliancer og 109 medlemsorganisationer. Bevægelsen repræsenterer 420 millioner kristne i hele verden.