Guds ord og kaffe i Aalborg

Hele det officielle Aalborg startede det nye arbejdsår med en storslået gudstjeneste i Aalborg Domkirke mandag den 5. januar 2009. Det skete under ledelse af biskop Søren Lodberg Hvas. Aalborg Kommunes styrelse, politi, militær, beredskabsstyrelse, skolevæsen, retsvæsen, stiftsøvrighed, provster og talrige menighedsrådsmedlemmer startede det nye år med Guds ord og kirkekaffe i Aalborg Domkirke.
– Kirken har skabende betydning for de værdier, vort samfund bygger på, sagde biskoppen i sin prædiken. – Religion kan og skal ikke holdes ude af det offentlige rum, slog biskoppen fast.
sl