Abort som racehygiejne?

Retten til liv holder konference om etiske dilemmaer for sundhedspersonalet.Hvordan fungerer det at være imod abort og arbejde i det danske sundhedssystem?
Retten til Liv holder konference om Fosterscreening og racehygiejne. Etiske dilemmaer omkring abort for sundhedspersonalet i det danske sundhedsvæsen. Konferencen finder sted den 28. marts i Christianskirken i Århus.
Tre oplægsholdere, scanningsjordemoder Leila Søe Poulsen, praktiserende læge Anne Marie Rask og psykiater Laurits Bjerre, vil komme med deres egne erfaringer.
– Et valg har altid en konsekvens, hvor menneskesynet ofte afsløres. Sporene ses også i den måde,hvorpå vi forholder os til andre af samfundets svage medborgere, siger landssekretær Ellen Højlund Wibe (billedet).
sl