Frikirke: Kirkeminister diskriminerer os

Birthe Rønn Hornbech spurgte i en radioudsendelse om Pinsekirken overhovedet er kristen.De danske pinsekirker føler sig diskrimineret af kirkeminister Birthe Rønn Hornbech, efter at hun i en radioudsendelse har stillet spørgsmålstegn ved, om pinsekirken er en kristen kirke.

Birthe Rønn Hornbech: Uvidende eller diskriminerende?

Udtalelsen fra Birthe Rønn Hornbech faldt i P1-programmet Religionsrapport mandag 29. december, hvor kirkeministeren spørger, om vi kalder pinsekirken kristen.
– Enten véd ministeren ikke, at vi er en kristen kirke, anerkendt af hendes eget ministerium – eller også er der tale om en fordom fra vores egen minister, siger de danske pinsekirkers formand Tonny Jakobsen til magasinet Univers på DR2.
Sagen blev taget op i Danske Kirkers Råd på et møde i forretningsudvalget mandag den 2. marts. Domprovst ved Domkirken i København, Anders Gadegaard er formand for forretningsudvalget i rådet, der repræsenterer både Folkekirken og en lang række frikirker og kirkelige organisationer.
– Birthe Rønn véd udmærket, at pinsekirken er en kristen kirke, så for mig lyder bemærkningen som et udtryk for folkekirkelig arrogance, siger Anders Gadegaard, der også kalder ministerens håndtering af sagen for uanstændig.
Tonny Jacobsen fra danske pinsekirker har forsøgt at få ministeren til at uddybe sine bemærkninger fra radioudsendelsen, men Birthe Rønn Hornbech har blot svaret, at hun stillede et spørgsmål og fik et klart svar.
/sl