Hjernen er religiøs

Ifølge amerikansk professor er menneskets hjerne forprogrammeret til at tro på Gud.Forskere har tidligere troet, at menneskets religiøse overbevisning kunne stedfæstes til et bestemt sted i hjernen. Det kan det ikke.

Det er naturligt for hjernen at finde religiøse løsninger, mener Jordan Grafman.

Den amerikanske hjerneforsker Jordan Grafman har netop påvist, at ikke ét, men en række centre i hjernen reagerer, når vi udsættes for religiøse input, skriver The Independent.
Grafman har netop fået sine opdagelser publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences.
Forskerholdet har ladet et stort antal forsøgspersoner tænke på en række religiøse og etiske spørgsmål, mens en hjernescanner samtidig registrerede, hvilke områder af hjernen, der reagerede.
Han hævder, at den menneskelige hjerne er ”forprogrammeret til at tro på Gud”.
– Så snart vi ikke har tilstrækkelig information om verden omkring os, giver hjernen os muligheden for at tro på Gud, forklarer han og uddyber:
– Forskellige områder af hjernen går i gang med at bearbejde indtrykkene og giver os en overnaturlig forklaring.
Jordan Grafman beskriver således den alment religiøse reaktion – som ikke nødvendigvis er det samme som kristen tro. Det viste sig nemlig, at det ikke gjorde nogen forskel, hvorvidt forsøgspersonerne var kristne, muslimer eller jøder. Forsøgspersonerne brugte de samme områder af hjernen til at behandle både etiske og religiøse spørgsmål.

Naturligt at tro

Hjernen vil altså naturligt søge efter en overnaturlig forklaring på livet.
Dette taler imod forestillingen om, at religion er noget, der påduttes mennesket gennem opdragelsen.
Allerede Paulus argumenterede i Romerbrevets første kapitel for, at alle mennesker dybest set véd, at Gud eksisterer. ”For Guds usynlige væsen har kunnet ses siden verdens skabelse”, skrev Paulus.
Henri.