København får en diakonikirke

Fra påske er Samuelskirken på Nørrebro dedikeret til ”omsorgskirke for hele mennesket”.Samuelskirken reagerer på faldende kirkegang ved at blive en særkirke eller funktionskirke. Kirken skal nemlig være diakonikirke – den første af sin slags i Danmark.
Gudstjenesten søndag kl. 10 forandres til hverdagsgudstjeneste onsdag aften, hvor der også bliver mulighed for at få et måltid inden gudstjenesten.
Der er også børneklub, børnecafé, legestue, ældreeftermiddage, ture, lejre og besøgstjeneste. Men resten af diakonikirkens aktiviteter skal gennemtænkes fra bunden af, oplyser Folkekirken.dk.