Frygter flere kirkelukninger

Finanskrisen kradser i det københavnske kirkeliv. Formanden for budgetudvalget i København, Torben Larsen, frygter, at der allerede nu er opstået et underskud i mellemregningen med Københavns Kommune.
– For 2008 og 2009 ser det lige nu ud til, at der vil mangle et beløb på omkring 12 mio. Det svarer til driften af tre til fire kirker, oplyser Torben Larsen. Hvis krisen bider sig fast, er det endda meget muligt, at beløbet bliver dobbelt så stort.
– Enten må vi lukke kirker – dvs. tage dem ud af dagligt brug – eller også må vi skære yderligere i anlægsudgifterne. Det er ikke en farbar vej at sætte kirkeskatten op, udtaler Torben Larsen til Folkekirkens Infocenter.