Små kirker udvikler deltagerne

Ægthed, fællesskab, omsorg og udvikling af talenter er vigtige værdier for huskirker. Den kristne pendant til ”religiøse grupper” er huskirker. En kvalitativ undersøgelse afdækker deres værdier. Ud over klassiske værdier som bibel og bøn lægger de vægt på ægthed og omsorg. Og det gør, at mennesker i alle aldersgrupper udvikler sig – også teenagerne. Det fortæller bogen ”Kirken kommer hjem” ud fra interview med 15 danske huskirker. Her har 10 ud af 15 huskirkeledere som værdi, at alle er lige vigtige og kan bidrage med noget.
For en 11-årig pige betyder det rigtig meget, at hun må spille klaver til lovsangen. Hun forestiller sig, at hun ikke ville have den mulighed i en større kirke.
En anden pige er glad for, at hun må hun række hånden op og spørge, når der er noget, hun ikke forstår. Derved føler hun sig som ligeværdigt medlem af kirken.

25 huskirker

Religionssociolog René Dybdal Pedersen anslår, at der findes ca. 130 nyere religiøse grupper i Danmark. Forfatterne bag Kirken kommer hjem har kontakt til ca. 25 huskirker. Hvor religiøse grupper kan være alt fra Satanisk Forum til foreningen I Mesterens Lys, er huskirker egentlige kirker med nadver, dåb, bibel og bøn.

Gud, bibel og bøn

– Der er ingen huskirker, som ikke beskæftiger sig med Gud og Bibelen. Og ingen huskirker, hvor der ikke bedes, pointerer Jette Vibeke Madsen, som står bag bogens undersøgelse.
Huskirker blander normalt alle ”kirkeaktiviteter” i samme møde. Her mødes alle generationer. Her søger man at møde alle behov. Har børnene – og de øvrige – brug for at komme ud i den friske luft, tager hele kirken på pilgrimsvandring. Vil teenagerne lære de andre de sidste nye lovsange, arrangerer man bare en lovsangsaften. Og er der brug for fordybelse i et bestemt emne, så afsætter man en periode til det.
Alle huskirkeledere i undersøgelsen definerer kirke som et fællesskab af kristne mennesker. Ingen af dem nævner behovet for bygninger, præster og vedtægter.
”Kirken kommer hjem” kan købes gennem Udfordringen.

Bogen Kirken kommer hjem afdækker værdier i 15 danske huskirker og opstiller fordele og ulemper ved modellen. Bogen viser også, at de fleste kirkesamfund startede i hjemmene.
Her ses, hvor mange af de 15 huskirker, som lægger vægt på bestemte værdier.

red.