Folkekirken vil nå masserne

Aalborg Stift lancerer en mediestrategi, der skal korrigere mediers negative kirkebillede.Folkekirken skal blive bedre til at kommunikere i massemedierne. Derfor har Aalborg Stift lanceret landets første folkekirkelige mediestrategi.

Folkekirken er tit i medierne – men hvordan? Foto: Aalborg Stift.

– Folkekirken har rigtig meget stof i medierne. Udfordringen ligger i at korrigere de meget stærke negative billeder af kristendommen, der kommer i medierne med jævne mellemrum, sagde biskop Søren Lodberg Hvas, da Aalborg Stift som det første i landet præsenterede en samlet informationsstrategi i Nørresundby Kirkecenter den 18. marts.
Ifølge biskoppen er der sket en markant ændring i mediernes dækning af folkekirken inden for de sidste 35 år. Selv Ekstrabladet skriver i dag gladelig om kirken.
– Det er medierne, der ”sætter dagsordenen.” Men medierne bruger råstof. Der er derfor stadig en mulighed for kirken. I det omfang kirken kan være en professionel leverandør af stof, er det også muligt at komme igennem og bruge medierne, siger Poul Jacobsen, der er formand for Informationstjenesten i Aalborg Stift og hovedmand bag informationsstrategien.

Autenticitet

– Det er autenticiteten, der er vigtig. Mødet med et virkeligt menneske, der har noget på hjerte, er det, medierne går efter, siger biskop Søren Lodberg Hvas og advarer samtidig mod at tro, at man kan bestemme, hvad medierne skal lave.
– Vores færdigpakkede madpakker, dem æder de ikke, siger Søren Lodberg Hvas, der mener, at folkekirken i stedet skal lave aktiviteter, der er så spændende, at medierne ikke kan holde sig væk.

Troværdighed

– Hvis kirken skal gøre sig gældende i mediebilledet, er det nødvendigt at fremstå samlet og troværdig. Det vanskeliggøres af, at kirkens budskab er mangesidet og nuanceret, og af at kirken forstår sig selv som en decentral organisation uden en autoritativ stemme i trosanliggender. Disse forhold umuliggør ikke en samlet informationsindsats, men sætter nogle vilkår for den, siger Poul Jacobsen.
Flere andre stifter arbejder med kirkens kommunikation, men ingen har som Aalborg præsenteret en samlet strategiplan, fortæller Aalborg Stift på deres hjemmeside.