Frikirker rykker sammen

Baptistkirken, Metodistkirken og Missionsforbundet stiler efter fælles sekretariat og præsteuddannelse. FrikirkeNet vil være med, hvis samarbejdet bygger på græsrodsrelationer. I år er det 10 år siden, flere frikirker påbegyndte samtaler om tættere fællesskab. Nu er muligheden for samarbejdet rykket nærmere end nogensinde.Ledere fra Baptistkirken, Metodistkirken og Missionsforbundet er netop hjemvendt fra et fælles konvent i Prag, og deres udmeldinger er ikke til at tage fejl af:
– ”De andre” er blevet afmystificerede. Vi har opdaget, at vi er tre kirker i samme båd på det samme hav, siger Peter Gøtz, missionsforstander i Det Danske Missionsforbund.
– Allerede nu gør præsterne tjeneste i hinandens kirker, og menigheden accepterer det andet kirkesamfunds præst som forkynder, siger Jørgen Thaarup, der er distriktsforstander for Metodistkirken.
– Når vi ser hinanden dybt i øjnene, vil der gro et samarbejde frem lokalt. Vi er kommet tættere på hinanden, også græsrødderne – og det er det, der skal til, siger Finn Basnov, der er formand for Baptistkirken.
Alle tre udtalelser kommer samtidig i alle tre kirkesamfunds blade. Og der er store fremtidsvisioner:
– Jeg håber, at vi snart kan udgøre ét præstekollegium – hvor præsterne er ordineret til tjeneste i alle tre kirkesamfund, siger Jørgen Thaarup.
Samtalerne frikirkerne imellem begyndte i 1999, for 10 år siden, og endte i første omgang med etableringen af FrikirkeNet i 2004 med de fleste apostolske menigheder, næsten alle pinsemenigheder og seks baptistmenigheder, der nu er blevet til 10.
– Siden da har Det Danske Missionsforbund været i dialog med metodister og baptister, skriver Missionsforbundets nyhedsbrev.

FrikirkeNet vil med

Og nu er man klar til også at invitere FrikirkeNet med i samarbejdet:
– I Missionsforbundet er vi klar over, at vi har brug for vores mere karismatiske kolleger i FrikirkeNet, siger Peter Götz.
Metodistkirken er enig:
– Vi er alle ved at opdage, at vi hører sammen. Også sammen med Pinsekirken og Apostolsk kirke.
FrikirkeNet er positive over for invitationen:
– Vi har helt klart brug for hinanden, siger netværkets formand, Tonny Jacobsen.
– Men det er vigtigt for os, at initiativerne understøttes af en voksende relationer mellem ledere og mellem lokale kirker.
I den ny fælles frikirke vil man være fælles om international nødhjælp og mission, sekretariatsfaciliteter, efteruddannelses- og kursusvirksomhed samt information.

Læs mere her