Ja til fred – nej til to stater

Netanyahu gav ikke efter for Obama.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu og USA’s præsident Barack Obama i dialog om Israel.

I modsætning til USA’s præsident Barack Obama nævnte Israels premierminister Benjamin Netanyahu ikke ordet tostatsløsning under sidste uges besøg i Det Hvide Hus i Washington.

– Jeg gentager gerne, at jeg ikke blot tror, det er i palæstinensernes, men også i israelernes, USA’s og det internationale samfunds interesse at opnå en tostatsløsning, hvor israelere og palæstinensere lever side om side i fred og sikkerhed, sagde Obama, der anser fredsprocessen for at være gået i stå.
– Derfor har jeg over for premierministeren peget på den historiske mulighed for at sætte skub i denne sag. Det betyder, at alle involverede må påtage sig de forpligtelser, de tidligere er blevet enige om.
– Det er afgørende, at terrorangreb, som har været en stor smerte og byrde, standser, og vi kan standse raketangreb mod Israel. Men også at tillade palæstinenserne selv at styre en uafhængig stat, der tilstræber økonomisk udvikling og seriøs fremgang med håb for folket, sagde Obama.

Vil udvide fredscirklen

Netanyahu kom dog ikke Obama i møde omkring en tostatsløsning.
– Jeg deler virkelig dit håb om at bevæge fredsprocessen fremad, og jeg ønsker umiddelbart at påbegynde fredsforhandlinger med palæstinenserne, sagde Netanyahu, der understregede, at Israel ikke ønsker at regere over palæstinenserne.
– Vi ønsker, at de skal styre sig selv, men uden magtmidler, der kan true staten Israel. Det kræver kompromisser fra både israelere og palæstinensere. Vi er rede til at gøre vor del og håber, palæstinenserne vil gøre deres del.
– Såfremt vi genoptager forhandlingerne, som vi planlægger at gøre, må palæstinenserne anerkende, at Israel er en jødisk stat, ligesom Israel må have midler til at forsvare sig.
– Hvis disse betingelser imødekommes, tror jeg, vi kan se et arrangement, hvor palæstinensere og israelere lever side om side i fred, værdighed, sikkerhed og fred, sagde Netanyahu uden at tage ordet ”tostatsløsning” i sin mund.

Bosættelser

USA’s præsident erkendte, at spørgsmålet om bosættelser er vanskeligt. Samtidig opfordrede han dog Israel til at standse disse.
– Israel må tage nogle vanskelige skridt. Bosættelser må standses, for at vi skal kunne bevæge os fremad. Det er vigtigt, og det er noget, vi må tage op, sagde Obama.
Han gjorde det samtidig klart, at Palæstina-araberne må gøre en større indsats for at skabe den sikkerhed, israelerne ønsker for at opnå en tostatsløsning.
Præsidenten fortalte, at han selv har besøgt den sydisraelske by Sderot og set beviserne på våben, der fra Gaza har regnet ned over uskyldige, hvilket han betegnede som ”uacceptabelt.”
– Vi må arbejde sammen med egypterne for at gøre noget ved smuglingen af våben. Ingen statsminister i noget land vil tolerere, at raketter regner ned over hovederne på indbyggerne, sagde Obama.  

Afviser ny terrorstat

Netanyahu gjorde klart, at han ikke vil have nogen ny terrorstat ved Israels grænse. Mange frygter netop, at dette vil ske, såfremt der etableres en PLO-stat i Judæa og Samaria.
– Jeg spørger mig selv, hvad resultatet bliver. Såfremt vi ender op med endnu et ”Gaza”, er det ikke noget vi ønsker. En terrorbase tæt på vore byer, hvis hensigt er at ødelægge os, er ikke overbevisende fred, konstaterede Benjamin Netanyahu.
– Såfremt palæstinenserne anerkender Israel som en jødisk stat, bekæmper terror og uddanner deres børn til fred og en bedre fremtid, så tror jeg, vi kan nå frem til en løsning med substans, der tillader de to folk at leve side om side i sikkerhed og fred – og jeg tilføjer gerne fremgang, fordi jeg har stor tro på det.