Millioner til frimenighed

A. P. Møller har givet knap tre millioner til istandsættelse af Rødding Frimenighedskirke, der fylder 100 år til december.Første søndag i advent 1909 indviede Rødding Frimenighed sin nye kirke ved en festgudstjeneste. Første søndag i advent 2009 skal der være festgudstjeneste – i en nyistandsat kirke. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget et tilskud på 2,95 millioner kroner til en gennemgribende istandsættelse af kirken.
Rødding Frimenighed er en grundtvigsk menighed med omkring 1000 medlemmer.