Nye menigheder vokser frem i Danmark

Tre nye valgmenigheder er oprettet inden for det sidste halve år. To nye er på vej.Adskillige steder i Danmark oprettes der i disse år nye valgmenigheder. Det samlede medlemstal i danske valgmenigheder er vokset med 50 pct. de seneste 17 år.- Vi må betegne det som et nybrud i dansk kirkeliv, fortæller Ove Nielsen, formand for ELUVA, Foreningen af Evangelisk-Lutherske Valgmenigheder i Danmark.
Foreningen blev stiftet for fem år siden og har inden for de seneste seks måneder fået 3 nye medlemsmenigheder: Nordsjællands Valgmenighed i Melby, Søhøjlandets Valgmenighed uden for Silkeborg samt Galten Valgmenighed.
ELUVA-formand Ove Nielsen forventer desuden, at mindst to nye valgmenigheder vil se dagens lys i 2009.
– Vi har lige nu kontakt til flere arbejdsgrupper rundt i landet, blandt andet til menighedsfællesskabet Sct. Lukas IMU i Århus, som netop har opslået en præstestilling.
ELUVA virker som netværk for de tilknyttede menigheder. Her udveksles inspiration til at være menighed i dagens Danmark, og der satses på at hjælpe nye valgmenighedsinitiativer på vej. Foreningen tilbyder gratis juridisk, økonomisk og teologisk rådgivning, når en initiativgruppe henvender sig.
ELUVA rummer efter de første fem år syv menigheder med tilsammen ca. 1200 medlemmer. Der er ca. 43 valgmenigheder i Danmark.

Markant vækst

Den første valgmenighed i Danmark blev stiftet i 1865. Og 1989 var året, hvor den over 140 år gamle valgmenighedslov for alvor blev genopdaget. Det skete, da en mindre gruppe unge karismatikere i 1989 etablerede Århus Valgmenighed.
En undersøgelse blandt 41 valgmenigheder sidste år viste markant medlemsfremgang. I perioden fra 1989 til 2006 havde valgmenighederne samlet medlemsfremgang på 50 pct. fra i alt 12.344 medlemmer i 1989 til i alt 18.586 medlemmer i 2006.
En valgmenighed er en fri menighed inden for folkekirken, som kan etableres, når 50 personer med stemmeret til menighedsråd søger om det. Man skal have ansat en præst, som er godkendt af Kirkeministeriet. Man skal have adgang til en godkendt kirke og så være under tilsyn af provst, biskop og kirkeministerium. Medlemmerne fritages for at betale den officielle kirkeskat, men skal til gengæld selv afholde alle menighedens udgifter.
/sl