Bred enighed om frikirkesamarbejde

Missionsforbundets menigheder vil samarbejde med andre frikirker.- Ja, vi vil intensivere samarbejdet med andre frikirker. Men give tid, så lokale ledere og menigheder kan følge med.

Frikirkernes kulturforskelle er ikke længere begrænsende, sagde MIssionsforbundets formand Bo Lundgaard.

Sådan lød budskabet fra de 69 delegerede ved Det Danske Missionsforbunds repræsentantskabsmøde mandag den 28. juli. Missionsforbundet har 2100 medlemmer fordelt på 23 menigheder.
Missionsforbundets ledelse, Forbundsrådet, har længe ført samtaler med baptister og metodister på den ene side og FrikirkeNet med pinsefolk og apostolere på den anden. Og det smager af mere:
– Vi oplever nu, at mange kulturforskelle ikke længere er begrænsende, sagde formand Bo Lundgaard og tilføjede: Forskellene er tvært imod en mulighed for en ny dynamik i fx ledelsesstil, givertjeneste og mission. Tænk, hvis vi kan tage det bedste ud og lære af hinanden!

Ikke sammenlægning

Guds børns enhed er en del af Missionsforbundets DNA. Derfor er det ikke svært, at række ud til de andre frikirker, pointerede han:
– Ideologisk og teologisk er der mere, der samler os end der skiller os. De unge krydser allerede kirkesamfundsgrænser og præster gør tjeneste på tværs. FrikirkeNet kan være et yderligere netværk, vi kan hente inspiration fra.
– Det handler ikke om sammenlægning, men samarbejde. Hvert kirkesamfund bruger ressourcer på de samme fire områder. Her kan vi lige så godt samarbejde, sagde han og pegede på muligheder for fælles administration, international mission, kommunikation og efteruddannelse.

Menigheder overhaler

Lokalt har mange menigheder allerede overhalet udviklingen. Det fremgik tydeligt af de delegeredes respons, bl.a. fra Thisted:
– Da vi solgte vores kirkebygning, spurgte vi baptisterne om vi måtte låne deres. Det måtte vi gerne, og nu har vi haft fælles månedlige gudstjenester – og rengøring, naturligvis. Vi samarbejder mere og mere, fortalte Bodil Fodgaard.
Flere delegerede havde også spørgsmål til processen. Var der virkelig så store besparelser ved fælles administration? Og ligger der en potentiel splittelse i, at store menigheder vil med, men mindre menigheder er betænkelige?
Økonomien vil blive undersøgt nærmere, og der blev vedtaget et forslag om at inkludere repræsentanter fra de mindre menigheder i det udvalg, der arbejder med kirkerelationer.

Brug for mere tid

– Vi er på et tidspunkt i kirkehistorien, der indbyder til tættere samarbejde. Men vi må tage tid til at få ”rødderne” med, konkluderede Leo Hansen, tidligere missionsforstander, nu præst i Birkebjergkirken i Næstved.
– Nu må præster, menighedsråd og menigheder finde sammen i processen – ligesom i Sverige, hvor Baptistkirken, Metodistkirken og Missionsforbundet står over for en sammenlægning.
Formand Bo Lundgaard afsluttede emnet ved at pointere:
– Det Danske Missionsforbund vil fortsat være menighedernes primære netværk. FrikirkeNet er blot det sekundære. Vi ved ikke endnu, om de to netværk smelter sammen på et tidspunkt.