FrikirkeNet gør klar til udvidelse

Nyt dokument skal sikre, at endnu flere frikirker kan være med i netværket.Lige nu arbejdes der på højtryk for at få filet et fælles arbejdsdokument til, så endnu flere frikirker kan føle sig hjemme i FrikirkeNet.

– Vi bygger videre på en fælles arv, siger Poul Kirk fra FrikirkeNet.

Netværket blev etableret i 2004 og består af pinsekirker, apostolske kirker, flere baptistkirker og frikirker uden tilknytning til et bestemt kirkesamfund. For to år siden blev også frikirkelige skoler og institutioner inviteret med, så netværket nu er oppe på 120 medlemmer.
Men nu er døren åbnet på klem for at endnu flere frikirker kan være med.

Basisdokument

FrikirkeNet og Missionsforbundet brugte tre dage i juni på at udarbejde et oplæg til et såkaldt basisdokument. Tre arbejdsgrupper blev nedsat for at arbejde med det teologiske grundlag, perspektiver for lederudvikling og praktiske forhold som fælles administration, blad, hjemmeside osv. Sammen med basisdokumentet præsenteres det på FrikirkeNets lederkonference i Mariager den 13.-14. november.

Fælles arv

Oplægget kan meget vel åbne for endnu flere frikirker. Missionsforbundet har længe ført samtaler med Baptistkirken og Metodistkirken om fælles berøringspunkter og har bl.a. holdt flere fælles lederkonferencer.
– Rejsen frem mod et redefineret, bredere og mere omfattende FrikirkeNet handler ikke om et opgør med noget i fortiden, men om at bygge videre på en fælles arv, skriver FrikirkeNets daglige leder Poul Kirk i magasinet domino.