Hjælp til børn af misbrugere

En skole i Århus tager nu hånd om børn fra hjem ramt af alkoholmisbrug. Dette sker i samarbejde med TUBA, som er Blå Kors’ gratis terapi for børn af alkoholmisbrugere.- Vores samarbejde er en win-win-win-situation: TUBA får betaling af skolen, og skolen får elever igennem systemet. Oven i får hele samfundet glæde af, at de unge bliver velfungerende, udtaler skolens fraværsinspektør, Hans Hessellund Jeppesen til Blå Kors Bladet.
Blå Kors hjælper misbrugere ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Der er ca. 140.000 alkoholafhængige danskere.
/cP