Ny kirke for studerende

Den alternative baptistkirke re:gen i København har startet ”et reflekterende miljø” for hovedstadens studerende.STATION hedder den ny kirke, og møderne består af oplæg, der søger at give deltagerne sprog for, hvad tro er, fortæller pastoral medarbejder i re:gen Martin Drengs-gaard i bladet Baptist.
Oplæggene er dog ikke en introduktion til kristendom, men et forsøg på at være katalysator for nærværende samtaler, der giver retning, mål og mening i livet, siger han.
– På den måde har STATION en meget bred appel og giver rum for mennesker, der ikke normalt kunne finde på at begynde deres spirituelle søgen i kirken.
– STATIONs tilgang til mission er en tro på, at Guds ånd virker i mennesker, som søger mening i livet, siger Drengsgaard.