Fordybelse og samtale om ’bevidsthedens veje’ i Helligåndskirken

Der bliver ofte talt om, at vi har en fælles bevidsthed. Men hvad er bevidsthed? Og hvad er relationen mellem tro og bevidsthed?I pilgrimserfaringen tales om bevidsthedens forskellige kvaliteter i form af f.eks. livsmod, tjeneste, lydhørhed, beslutsomhed, åndelighed og frihed. Grundlæggende handler det om at opnå højere bevidsthed og dermed føle et større nærvær i sit eget liv. Men hvad er muligt, og hvad er illusion? spoørger Elizabeth Knox-Seith, som arrangerer en studiekreds i Helligåndskirken i København om ”bevidsthedens veje” sammen med sognepræst Leif G. Christensen.
Med udgangspunkt i citatet fra Ny Testamente ”Lad det samme sindelag være i jer, som var i Kristus Jesus”, inviteres til 3 studieaftener i Helligaandskirken.
Interesserede deltagere mødes i Helligåndshuset tre torsdags aftner i september og oktober, den 17. september, 24. september. og 1. oktober.
Henri.